Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach zaprasza na "Masłowicki Dzień Pola", który odbywał się będzie w dniu 08 czerwca 2021 r. od godz. 10.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Burmistrz

Wielunia oraz Starosta Wieluński.