Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała” z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane

do kwoty 51 830,00 zł w formie dotacji na podstawie umowy dotacji Nr 107/OZ/D/2021 z dnia 26 maja 2021 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania:  57 589,76 zł

W ramach realizowanego projektu planuje się usunięcie i unieszkodliwienie ok. 152 Mg wyrobów zawierających azbest z 31 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Biała.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl