Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają

jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS w czasie dyżuru w Filii Urzędu Pocztowego w Białej.

Zapraszamy wszystkich 10 i 26 sierpnia 2021 r. w godzinach 9:00 – 11:00