Z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, jednostki organizacyjnej  GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO nadeszła odpowiedź na ostanie wystąpienie Wójta

Gminy Biała do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości na dk 74 w Gminie Biała.

Podtrzymuje ona nadzieje na załatwienie sprawy, nie zawiera żadnych konkretów.

Poniżej zamieszczamy tą odpowiedź i reakcję Wójta Gminy Biała.