Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej uzyskała dofinansowywanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 20.600,00 zł.

Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

Dzięki otrzymanej kwocie w ramach wsparcia NPRCz 2.0 czytelnicy bibliotek Gminy Biała – w Białej, Łyskorni, Młynisku i Naramicach  będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek.