W związku z otrzymanym pismem Zarządu Koła Łowieckiego Nr 11 Kormoran w Brzezinach Wójt Gminy Biała przedkłada do publicznej wiadomości informację dotyczącą polowania zbiorowego organizowanego

w dn. 09.01.2022 r.