Gmina Biała informuje, że w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody w Naramicach od dnia 31.01.2022 r. mogą występować trudności w dostawie wody z wodociągu

gminnego.

Mogą nastąpić spadki ciśnienia oraz chwilowe braki wody.

W dniu 01-02.02.2022 r. stacja w Naramicach będzie całkowicie wyłączona, a sieć wodociągowa będzie zaopatrywana ze stacji uzdatniania wody w Porębach.

Zakończenie przebudowy stacji powinno nastąpić do 29.07.2022 r., jeżeli w tym czasie będą występować przerwy w dostawie wody, będziemy na bieżąco informować mieszkańców o zaistniałych niedogodnościach za pośrednictwem SMS-ów.