Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

(dalej: MPI).
W związku z powyższym, zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w formie dyżuru w ramach MPI. Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informacje m.in. na temat realizacji projektu w formule PPP, dobrych praktyk PPP, środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawimy możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.
Konsultacje odbędą się w dniu 20 czerwca 2022 r. w godzinach 11.30 – 14.00 w Starostwie Powiatowym w Wieluniu (plac Kazimierza Wielkiego 2, 98 - 300 Wieluń). Zachęcamy wszystkich mieszkańców Państwa Gminy do udziału w konsultacjach.
Informacje dostępne są również na stronach: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce:Weź udział w szkoleniach i konferencjach.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Aleksandrą Nykiel, e-mail: aleksandra.nykiel@lodzkie.pl, tel. 42 663 3405


Z poważaniem,
Jacek Kaźmierski
p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
/podpisano elektronicznie