W sobotę 4 czerwca 2022 r. w Osjakowie odbył się Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery. To jedna z największych takich imprez w naszym regionie. W przeglądzie wzięły udział reprezentantki

naszej gminy: Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Białej wraz z mistrzynią Jagodą Majtyką, Zespół Śpiewaczy z Białej oraz Zespół Śpiewaczy ,,Naramianki” z Naramic, które na scenie zaprezentowały swój talent wokalny. Wszystkich zgromadzonych przywitali Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan. Przegląd to okazja do spotkania się zespołów folklorystycznych działających nie tylko na terenie ziemi wieluńskiej, wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie nowych członków zespołów ludowych. Nagrodą za krzewienie sztuki folklorystycznej były ogromne brawa, pamiątkowe statuetki i nagrody.

Poniżej krótka fotorelacja z występów reprezentantów Gminy Biała.

20220604203030
20220604202427
20220604201558
20220604184544
20220604172146
20220604161308
20220604160810