W dniu 12 czerwca 2022 r. w Komornikach odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w którym brały udział trzy gminy z powiatu wieluńskiego: Biała, Mokrsko i Skomlin.

Z gminy Biała w zawodach wzięły udział następujące drużyny:
Grupa męska - senior: OSP Biała, OSP Młynisko, OSP Brzoza, OSP Łyskornia, OSP Naramice, OSP Wiktorów i OSP Zabłocie.
Grupa żeńska – senior: OSP Młynisko
Grupa MDP chłopcy: OSP Młynisko, OSP Brzoza, i OSP Zabłocie.
Grupa MDP dziewczęta: OSP Młynisko.
Jednostki rywalizowały w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych.

Po zaciętej walce rywalizacja drużyn jednostek OSP z terenu naszej gminy zakończyła się następująco:

Drużyny męskie senior:
I     – OSP Zabłocie
II     – OSP Młynisko
III     – OSP Naramice
IV     – OSP Brzoza
V     – OSP Biała
VI     – OSP Łyskornia
VII     – OSP Wiktorów

Drużyna żeńska senior:
I     – OSP Młynisko

Drużyny MDP chłopcy:
I     – OSP  Brzoza
II     - OSP Zabłocie
III    - OSP  Młynisko

Drużyna MDP dziewczęta:
I    - OSP Młynisko

Każda z drużyn pokazała hart ducha i zaciętą rywalizację sportową. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe  dyplomy  oraz promesy na zakup sprzętu pożarniczego, miejsca  I-III nagrodzone były dodatkowo pucharami.