Gmina Biała informuje, że rozpoczął się rozruch technologiczny urządzeń na stacji uzdatniania wody w Naramicach i potrwa około dwóch tygodni. W związku z tym mogą występować trudności w dostawie wody

z wodociągu gminnego. Mogą nastąpić spadki ciśnienia oraz chwilowe braki wody.
Z niepokojem obserwujemy zwiększony pobór wody na granicy wydajności ujęcia. Zdajemy sobie sprawę, że związane jest to z trwającymi upałami. Mamy jednak  powody podejrzewać, że mieszkańcy wykorzystują wodę na cele inne niż socjalno – bytowe. Taka sytuacja zagraża prawidłowej pracy ujęcia.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Biała o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej. Prosimy o ograniczenie korzystania z wody wodociągowej na cele inne niż socjalno-bytowe tj. o niepodlewanie trawników, upraw rolnych, ogródków przydomowych, mycia samochodów i pojazdów rolniczych.
Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może doprowadzić do problemów z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w Porębach i Naramicach.
Mając powyższe na uwadze APELUJEMY o solidarność w korzystaniu z tego dobra jakim jest woda i jej oszczędne wykorzystywanie.
PRZYPOMINAMY, że wszelkie samowolne korzystanie z wody pochodzącej z hydrantów przeciwpożarowych, będzie traktowane jako kradzież wody.
Wszelkie starania poczynione przez Gminę w zakresie zapewnienia dostawy wody, nie przyniosą efektu, jeżeli woda będzie marnowana.
Prosimy o solidarne i uczciwe korzystanie z wody pochodzącej z sieci wodociągowej, tak aby zapewnić jej dostęp dla celów przede wszystkim socjalno-bytowych.

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek