Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje, że  można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy. Dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł przysługuje jednorazowo gospodarstwom

domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r., osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Szczegółowe warunki ustalania prawa do świadczenia określone zostały w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692).

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać z załącznika poniżej.

Pliki do pobrania: