Wójt Gminy Biała informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biała na lata 2023-2025. Celem konsultacji jest

poznanie opinii i propozycji mieszkańców gminy do tego projektu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 29 listopada do 5 grudnia 2022 r. 

Pliki do pobrania: