Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Biała w godzinach 8.00 – 14.00 przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej :

pokój Nr 14 – sołectwa : Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Brzoza

pokój Nr 16 – sołectwa : Biała Rządowa, Biała Parcela, Kopydłów, Łyskornia, Janowiec, Naramice, Radomina, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie

pokój Nr 17 – sołectwa : Młynisko Pierwsze, Młynisko Wieś, Wiktorów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wypełnienie wniosku i oświadczenia. Na wniosku należy umieścić dopisek z numerem telefonu do kontaktu.

Druki wniosków i oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy Biała bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała w zakładce Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2023 roku wynosi :

132,00 zł. na 1 ha użytków rolnych

oraz

48,00 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku należy dołączyć faktury lub ich kopie, dokumentując zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. oraz zaświadczenie z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym za rok 2022 (w przypadku posiadania bydła). Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu kwietniu 2023 r. w sposób wskazany w złożonym wniosku.

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OŚWIADCZENIE DO UZYSKANIA POMOCY PUBLICZNEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE_RYBOŁÓSTWIE

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO