W dniu 21 lutego 2020 r. pary małżeńskie z terenu gminy Biała, świętowały Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Teresa i Jerzy Kuźnikowie, Zofia i Mirosław Tarapatowie, Zdzisława i Zygmunt Wojcieszakowie,

Alicja i Jan Gabasowie, Anna i Ryszard Stężałowie, Aneta i Józef Wątrobowie, Czesława i Czesław Burzakowie, Halina i Włodzimierz Frytowie, Anna i Tadeusz Wójciakowie, Zdzisława i Wiesław Biedalowie, Małgorzata i Eugeniusz Otrembkowie, Irena i Eugeniusz Wolniakowie oraz Zofia i Stanisław Konieczni.

Ponadto odznaczeni zostali również Państwo: Teresa i Włodzimierz Pichlińscy oraz Stanisława i Józef Idczakowie.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył Starosta Powiatu Wieluńskiego – Pan Marek Kieler w asyście Wójta Gminy Biała – Pana Aleksandra Owczarka, Przewodniczącej Rady Gminy Biała – Pani Barbary Pawełczyk, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Chowisa, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pana Edwarda Kiedosa oraz Radnego Rady Powiatu Wieluńskiego – Pana Grzegorza Mielczarka.

Wszystkim parom małżeńskim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy długich i pogodnych lat życia.

Medale przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

IMG0305
IMG0294
IMG0293
IMG0291
IMG0288
IMG0286
IMG0130
IMG0127
IMG0126
IMG0121
IMG0119
IMG0116
IMG0113
IMG0110
IMG0105
IMG0101
IMG0091
IMG0088
IMG0081
IMG0076
IMG0072
IMG0062
IMG0060
IMG0056
IMG0052
IMG0047
IMG0305
IMG0294
IMG0293
IMG0291
IMG0288
IMG0286
IMG0130
IMG0127
IMG0126
IMG0121
IMG0119
IMG0116
IMG0113
IMG0110
IMG0105
IMG0101
IMG0091
IMG0088
IMG0081
IMG0076
IMG0072
IMG0062
IMG0060
IMG0056
IMG0052
IMG0047