Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. (sobota) o godz. 1700, na pamiątkę 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie gminy Biała wyemitowany zostanie ciągły dźwięk syreny

w czasie jednej minuty.

[Głośna próba syren przeprowadzona będzie w ramach treningu systemu ostrzegania i alarmowania, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)]. Wójt Gminy Biała
  /-/ Aleksander Owczarek