W związku z wydaniem publikacji pt. ”Upamiętnienie udziału mieszkańców gminy Biała w walkach o niepodległą Polskę w latach 1914 – 1921” gośćmi Radia Ziemi Wieluńskiej byli i udzielili wywiadu: Wójt Gminy

Biała – Aleksander Owczarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej – Katarzyna Pichlińska, nauczyciel historii w PSP w Białej – Damian Orłowski.


https://www.radiozw.com.pl/goscmi-radia-zw-byli-aleksander-owczarek-wojt-gminy-biala-katarzyna-pichlinska-dyrektorka-gokis-u-i-damian-orlowski-nauczyciel-historii/