W związku z panującymi upałami i prognozami przewidującymi dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur, Wójt Gminy Biała Zarządzeniem Nr 70/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku skrócił czas pracy

SołectwoSołtys (Przewodniczący Rady Sołeckiej)
Biała PierwszaBarbara Nowak
Biała DrugaZbigniew Gruszczyński
Biała KopiecJustyna Kamińska
Biała ParcelaPaweł Wojcieszak
Biała RządowaStanisława Bakota
BrzozaPiotr Sułkowski
JanowiecGrażyna Bacmaga
KopydłówMarian Grzesiak
ŁyskorniaMarta Żbik
Młynisko WieśAndrzej Kapral
Młynisko PierwszePaweł Mikuś
NaramiceZdzisław Suwara
RadominaEwa Nowak
RososzEdward Prażmowski
ŚmiecheńAlicja Krej
WiktorówIreneusz Dziuba
ZabłocieMichał Wiązowski

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej
Prezes: Łukasz Papciak
Naczelnik: Tomasz Niesłony
tel. (43) 841-93-90
www.bialastaz.osp.org.pl

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie
Prezes: Marcin Juszczak
Naczelnik: Karol Juszczak

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Łyskorni
Prezes: Waldemar Wierzbiński
Naczelnik: Paweł Pawełczyk
tel. (43) 841-90-33

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Młynisku
Prezes: Wiesław Szymczak
Naczelnik: Kazimierz Browarny
tel. (43) 841-90-80
www.mlynisko.pl

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Naramicach
Prezes: Konrad Halusiak
Naczelnik: Bartosz Halusiak
tel. (43) 841-92-05

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiktorowie
Prezes: Krzysztof Jędrzejczak
Naczelnik: Marek Ciborski

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu
Prezes: Jan Leszczyński
Naczelnik: Mieczysław Prażmowski

Gmina Biała należy do mniejszych, pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, gmin wiejskich województwa łódzkiego. Sieć osadniczą gminy tworzy 27 miejscowości zgrupowanych w 17 sołectwach, o liczbie mieszkańców zawierającej się w przedziale od 103 do 862. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 74,6 Ms/km2. Dla porównania powiat wieluński charakteryzuje się wskaźnikiem w wysokości 85 Ms/km2, a województwo łódzkie 142,5 Ms/km2. W obu przypadkach podany wynik średniej zawyżony jest przez gęstość zaludnienia w miastach powiatowych (m.in. Wieluń 251,3 Ms/km2) i wojewódzkim (Łódź 2667 Ms/km2).

Sieć osadniczą Gminy Biała należy uznać za umiarkowanie skoncentrowaną. Największą miejscowość na terenie gminy - Białą Rządową - zamieszkuje około 13,06% mieszkańców, a pięć największych miejscowości (Biała - Kopiec, Biała - Parcela, Łyskornia, Młynisko Wieś i Naramice) - 40 % mieszkańców obszaru gminy. Fakt równomiernego skupienia mieszkańców jest korzystny, gdyż ułatwia wyposażenie w obiekty infrastruktury społecznej i technicznej. Wpływa więc na podnoszenie jakości życia mieszkańców. Gęstość zaludnienia występująca na terenie gminy, pozwala sądzić, iż rozwój infrastruktury i usług na tym obszarze będzie następował w sposób systematycznie rosnący.