1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
tel. (043) 841-90-02
Kierownik: Aneta Gwiazda
strona BIP

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
tel. (043) 841-90-04
Dyrektor: Katarzyna Pichlińska
strona BIP

3. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej
tel. (043) 841-90-03
Kierownik: Agnieszka Wasińska

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
tel. (043) 841-90-95
Dyrektor: Anna Wojtas

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku
tel. (043) 841-90-89
P.O. Dyrektora: Joanna Wątroba

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach
tel. (043) 841-92-06
Dyrektor: Tomasz Czarny

7. Publiczne Przedszkole w Białej z filią w Łyskorni
tel. (043) 841-93-86
Dyrektor: Dorota Belda

strona internetowa

strona BIP

8. Publiczne Przedszkole w Młynisku
tel. (043) 841-96-93
Dyrektor: Donata Kostrzewa

strona internetowa

9. Publiczne Przedszkole w Naramicach
tel. (043) 841-94-34
Dyrektor: Dorota Cicha

strona internetowa

10. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Białej

tel. (043) 841-90-23
Dyrektor: Irena Rybczyńska-Staszewska
strona BIPStraż pożarna998
Policja997
Pogotowie Ratunkowe999
Nr alarmowy112
Ogólnopolskie Biuro Numerów TP118 913
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieluniu509 876 857
Urząd Miasta w Wieluniu43 886 02 28
Informacja PKP43 843 33 87
Informacja PKS43 843 34 85
Zaklad Energetyczny991; 843 44 33
Szpital Rejonowy SPZOZ Wieluń43 843 83 11
Apteka w Białej43 841 90 22
Nocna i świąteczna pomoc lekarska
Przychodnia Specjalistyczna "MEDYK" w Wieluniu
43 843 19 54
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu43 843 14 50
Krajowy Zarząd Dróg w Wieluniu43 843 44 78
Starostwo Powiatowe w Wieluniu43 843 42 80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej43 841 90 02
Gminny Zespół Oświaty w Białej43 841 90 03
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej43 841 90 04
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej43 841 90 23
Gminne Centrum Informacji w Łyskorni43 841 90 14
Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej43 843 97 10
Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu886 02 11
Urząd Stanu Cywilnego w Białej43 841 90 90 w. 29

PARTER

2

 Stanowisko ds. gospodarki odpadami i zamówień publicznych

2

 Stanowisko ds. dróg, gospodarki wodnej i inwestycji

2

 Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

3-4

 Sala Ślubów

5

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

5

 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

I PIĘTRO

9-10

 Wójt gminy

9-10

 Sekretariat

9-10

 Stanowisko ds. organizacyjnych i samorządowych

8

 Stanowisko ds. informacji elektronicznej

11

 Sekretarz gminy

12

 Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej

13

 Skarbnik Gminy

14-15

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

14-15

 Stanowisko ds. płac

16-17

 Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

16-17

 Stanowisko ds. księgowości podatkowej

16-17

 Stanowisko ds. obsługi kasowej

18

 Sala posiedzeń

II PIĘTRO

19

 Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – PARTER, pok. 1, 6, 7

Czas pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 7:30 - 15:30

środa: 8.00 - 16.00

tel. 841 90 02; 43 841 90 90 wew. 32

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej – II PIĘTRO, pok. 25-26

Czas pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 7.00 - 15.00

środa: 8.00 - 16.00

tel. 841 90 03; 43 841 90 90 wew. 31

W kadencji 2018 - 2023 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Barbara Pawełczyk - Przewodnicząca Rady Gminy

Lila Maciejewska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Bakota - Radny

Małgorzata Pichlak - Radna

Ewa Dwornicka - Radna

Marian Grzesiak - Radny

Mariusz Kamola - Radny

Anna Kiczka - Radna

Zbigniew Kupski - Radny

Jolanta Majchrowska - Radna

Elżbieta Mikuś - Radna

Janusz Kubski - Radny

Edward Prażmowski - Radny

Anetta Fraszek - Radna

Krzysztof Woszczyk - Radny

Urząd Gminy Biała

Biała Druga 4b, 98-350 Biała
Tel. (43) 841 90 90 , (43) 841 90 85
Fax (43) 841 90 18

Godziny otwarcia urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00

środa: 8.00 - 16.00

KASA:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 14.00

środa: 8.00 - 15.00

Rachunek bankowy, na który należy wpłacać należności

z tytułu podatków i opłat:

79 9244 0003 0000 0039 2000 0020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczane przelewem, należy wpłacać na konto o numerze:

48 9244 0003 0000 0039 2000 0190

E-mail:

biala@zgwrp.org.pl
sekretariat@biala.finn.pl


http:

www.biala.finn.pl
www.gminabiala.pl

Wójt Gminy - Aleksander Owczarek - tel. (43) 841 90 90 wew. 30

Sekretarz Gminy - Henryka Stempień - tel. (43) 841 90 90 wew. 13

Skarbnik Gminy - Agnieszka Krzemińska - tel. (43) 841 90 90 wew. 21