Informacja o udzieleniu dotacji w kwocie 21 000 zł Stowarzyszeniu Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie na realizację zadania publicznego - wypoczynek letni dzieci i młodzieży.   

Wójt Gminy Biała zaprasza podmioty oraz osoby zainteresowane kształtem Strategii Rozwoju Gminy Biała 2014 — 2020 do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii — propozycji.

Na prośbę organizatora - Urzędu Gminy Sieradz - publikujemy plakat informacyjny o Dnach Sieradza , które odbędą się w dniach 29 maja - 7 czerwca 2015 r.

Od dnia 10 czerwca 2015 r. ulegnie zmianie czas pracy Urzędu Gminy Biała. Zmiana w organizacji czasu pracy Urzędu ma na celu zwiększenie jego dostępności dla mieszkańców w godzinach popołudniowych.

Zainteresowanych mieszkańców, radnych i sołtysów zapraszamy na V Targi Energii Odnawialnej organizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu. Targi odbędą się 1 czerwca 2015 r. w godzinach 10.00 - 17.00. Patronat honorowy: Starosta Wieluński Andrzej Stępień.

Informacja dla osób wynajmujących powierzchnie budynków lub gruntów pod działalność gospodarczą - dotycząca obowiązku składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Izba Rolnicza WŁ informuje, że 31 maja 2015 r. w godzinach 8.00 - 18.00 odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W dniach od 25.05.2015 r. do 29.05.2015 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Biała. Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godz. 6.00

Urząd Gminy Biała informuje, że podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych - wśród zużytych opon zbierane będą również opony od ciągników typu C-330 i C-360.

Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają na spotkanie z Panami Krzysztofem Domagałą i Damianem Orłowskim - autorami opracowania pt. "Historia Gminy Biała".