Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Biała przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.