Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 09.02.2016 r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Biała.