Wójt Gminy Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wiktorowie zapraszają na Gminną Wieczerzę Wigilijną - 20 grudnia 2015 r. - sala OSP w Wiktorowie.