Artykuł Pana Przemysława Kraski z Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi pt. "Bezpieczne obejście - mniejsze ryzyko wypadku. Opracowanie dotyczy wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych.