Jubileusz 70-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali dzisiaj mieszkańcy gminy Biała – Państwo Blandyna i Franciszek Wolniakowie. Z tej okazji w dniu 30 września 2015 r. wizytę Państwu Wolniakom złożyli Wójt Gminy Biała i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białej.

Jubileusz 70-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali dzisiaj mieszkańcy gminy Biała – Państwo Blandyna i Franciszek Wolniakowie.

Z tej okazji w dniu 30 września 2015 r. wizytę Państwu Wolniakom złożyli Pan Aleksander Owczarek – Wójt Gminy Biała i Pani Barbara Chrzanowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białej życząc Jubilatom zdrowia i siły do trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu a także dalszych długich lat życia spędzonych w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

Państwo Blandyna i Franciszek Wolniakowie związek małżeński zawarli 30 września 1945 r. w Łyskorni. Wychowali czworo dzieci: trzy córki i jednego syna. Mogą się też poszczycić licznym gronem wnucząt – 10 i prawnucząt - 22.

Dostojnym Jubilatom jeszcze raz gratulujemy!!!