W związku ze zmianą warunków atmosferycznych uchylone zostaje Zarządzenie Wójta Gminy Biała Nr 70/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej.