Na prośbę Krajowej Rady Izb Rolniczych Urząd Gminy Biała publikuje pismo MRiRW w sprawie możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników”.