Jubileusz swoich 100 urodzin świętowała mieszkanka naszej gminy – Pani Antonina Pagacz. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele gminy Biała: Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Pani Małgorzata Pichlak i Kierownik USC Biała – Pani Barbara Chrzanowska.

Jubileusz swoich 100 urodzin świętowała mieszkanka naszej gminy – Pani Antonina Pagacz z Kopydłowa.

Z tej okazji w dniu 16 sierpnia 2015 r. w uroczystej Mszy Św. w intencji Pani Antoniny, odprawionej w kaplicy w Kopydłowie, wzięli udział przedstawiciele gminy Biała: Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Pani Małgorzata Pichlak i Kierownik USC Biała – Pani Barbara Chrzanowska.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz powiatu: Starosta Wieluński – Pan Andrzej Stępień oraz władz województwa: Wicewojewoda Łódzki – Pan Jarosław Klimas.

Przewodnicząca Rady Gminy Biała w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Biała złożyła Jubilatce serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat życia
w dobrym zdrowiu, spędzonych w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

Wszyscy zgromadzeni odśpiewali Jubilatce „Niech nam żyje 200 lat”.

Pani Antonina Pagacz urodziła się w dniu 08 sierpnia 1915 r. w Kopydłowie. Wychowała czworo dzieci: trzy córki i jednego syna. Może się też poszczycić licznym gronem wnucząt – 7 i prawnucząt - 10.

Dostojnej Jubilatce jeszcze raz gratulujemy!!!