Gminny Ośrodek Kultury Społecznej w Białej zaprasza na OLIMPIADĘ SPORTOWĄ dla dzieci - organizowaną w dniu 20 sierpnia 2015 r. Zapisy do dnia 14 sierpnia 2015 r.