Materiał PPIS w Wieluniu dotyczący występującej na terenie województwa łódzkiego niebezpiecznej toksycznie rośliny Barszcz Sosnowskiego.