Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego zaprasza na bezpłatne porady prawne i obywatelskie. Możliwość skorzystania z porad kierowana jest do przede wszystkim do osób nieposiadających środków finansowych na korzystanie z pomocy kancelarii.

BIURO PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne i obywatelskie mieszkańców powiatu wieluńskiego. Możliwość skorzystania z porad prawnych kierowana jest przede wszystkim do osób nieposiadających środków finansowych na skorzystanie z pomocy kancelarii.

 

Porady prawne będą udzielane w zakresie:

• Postępowanie cywilne ( zasady uzyskiwania zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu, dochodzenie roszczeń, udzielanie zabezpieczeń, prowadzenie egzekucji );

• Prawo administracyjne ( zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej, stypendia, sposoby dokumentowania uprawnień, zaskarżanie decyzji odmawiających świadczeń );

• Prawo pracy ( uprawnienia pracownika i ich egzekwowanie od pracodawcy, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi );

• Prawo cywilne ( odszkodowania za wyrządzone szkody, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, spadki );

• Prawo rodzinne ( alimenty, rozwody, separacje );

Zakres może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania klientów.

Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich następnie wypełnić Formularz zgłoszenia sprawy, oraz Oświadczenie i złożyć  w biurze fundacji na adres:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

pl. Kazimierza Wielkiego 2/201

98-300 Wieluń

w godzinach: pon – piąt. 7.00 -13.00

Porada będzie udzielana w ciągu 7 dni od daty złożenie formularza.

Porady prawne będę udzielane przez radców prawnych.