Kurenda dotycząca uregulowań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.