Informacja dotycząca wznowienia procedury dokończenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała.