W dniu 13 lutego 2015 r. 7 par małżeńskich z naszej Gminy obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wszystkim parom małżeńskim serdecznie gratulujemy i życzymy długich i pogodnych lat życia.

Złote Gody, czyli 50 lat razem

W dniu 13 lutego 2015 r. w restauracji Skorpion w Białej 7 par małżeńskich z naszej Gminy obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył Wicewojewoda Łódzki – Pan Jarosław Klimas w asyście Starosty Powiatu Wieluńskiego – Pana Andrzeja Stępnia, Wójta Gminy Biała – Pana Aleksandra Owczarka oraz Przewodniczącej Rady Gminy Biała – Pani Małgorzaty Pichlak.

Złote gody obchodziły pary: Joanna i Stefan Dubasowie, Lucja i Kazimierz Halusiakowie, Janina i Jan Łebkowie, Janina i Stanisław Łytkowie, Teresa i Stanisław Mielczarkowie, Krystyna i Stanisław Misiowie oraz Maria i Marian Wilkowie.

Jubilatom wręczono również listy gratulacyjne, kwiaty i pamiątkowe zdjęcia z uroczystości. Jubileusz  uświetnił występ młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej.

Medalami zostały odznaczone również pary małżeńskie, które nie uczestniczyły w uroczystości: Alicja i Stanisław Kusiowie oraz Janina i Zenon Skrzypeccy.

Wszystkim parom małżeńskim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy długich i pogodnych lat życia.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.