Przebudowa klatki schodowej i budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku SPZPOZ w Białej. Inwestycja zrealizowana ze środków SPZPOZ w Białej przy współudziale finansowym PFRON

Przebudowa klatki schodowej i budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku SPZPOZ w Białej

Inwestycja zrealizowana ze środków SPZPOZ w Białej przy współudziale finansowym PFRON

Data zakończenia inwestycji - 15 września 2008 r.

Wartość inwestycji: 96 761,18 zł.

Przedmiot inwestycji polegał na:

  • likwidacji istniejących schodów,
  • wykonaniu wzmocnienia posadowienia dźwigu,
  • wymurowaniu szybu, w którym został zamontwany dźwig do transportu osób niepełnosprawnych porusających się na wózkach inwalidzkich,
  • wykonaniu prac wykończeniowych podnoszących estetykę pomieszczeń będących w bezpośrednim sąsiedztwie montowanego urządzenia dźwigowego.

103931windaspoz1
103938windaspoz2