Inwestycja realizowana ze środków Gminy Biała.

Inwestycja dotowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Projekt pn. "Remont drogi gminnej Klapka - Kopydłów od km 0+618 do km 1+696,81" jest realizowany przez Gminę Biała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.