Zadanie polega na: odebraniu odpadów zawierających azbest ze 153 posesji i przetransportowaniu ich na składowisko odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 146,21 Mg.

Zbiórka i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Biała pow. wieluński, woj. łódzkieKoszt projektu: 56.057,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 55.490,00 zł

Zadanie polega na:

  1. odebraniu odpadów zawierających azbest ze 153 posesji i przetransportowaniu ich na składowisko odpadów niebezpiecznych,
  2. unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 146,21 Mg.