Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie - Odnowa i rozwój wsi.

Projekt "Rozbudowa ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie - Odnowa i rozwój wsi.

 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlano - montażowe związane z rozbudową ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga polegające min. na:

a/ budowie parkingu i drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 2379 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, powierzchnia parkingu i drogi zamknięte krawężnikami betonowymi i obrzeżami betonowymi,

b/ wykonaniu nawierzchni z mączki ceramicznej na powierzchni 510 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, powierzchnia nawierzchni z maczki ceramicznej zamknięta obrzeżami betonowymi,

c/ wykonaniu nawierzchni z kamienia polnego na powierzchni 627,5 m2 na podbudowie, powierzchnia nawierzchni z kamienia polnego zamknięta obrzeżami betonowymi,

d/ montażu elementów małej architektury: ławka parkowa - 16 szt, ławka młodzieżowa - 2 szt, ławka bez oparcia długa, ławka parkowa z oparciem -
16 szt, stół z ławami - szt. 8, kosz na śmieci - 15 szt, stojak na rowery (10 stanowisk) - 2 szt.

e/ budowie altany - grilla o powierzchni zabudowy 34,2 m2 konstrukcji drewnianej,

f/ budowie budynku toalety o powierzchni zabudowy 7,87 m2 - budynek ocieplony styropianem gr. 10 cm, kryty papą zgrzewalną wyposażony w instalacje elektryczną wodociągową i sanitarną,

g/ wykonaniu oświetlenia terenu,

h/ wykonaniu nasadzeń i terenów zielonych: krzewów liściastych  - 218 szt, krzewów iglastych - 243 szt, drzew liściastych - 237 szt, drzew iglastych - 135 szt, trawników parkowych na powierzchni 4 800,00 m2.

Terminy wykonania inwestycji: 15 lipca 2014 r.

 

Całkowita wartość projektu: 604 712,26 PLN.

Wartość dofinansowania z EFR w ramach PROW 2007 - 2013: 393 308 PLN.

082232p1050298
082243p1050299
082257p1050300
082312p1050302
082330p1050303
082343p1050306
082400p1050310
082430p1050312
091837p1050147
091913p1050148