Inwestycja pn. "Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Biała Pierwsza, Naramice i Łyskornia" zrealizowana została ze środków Gminy Biała.

Wartość inwestycji w miejscowości Łyskornia: 26 334,95 zł.

Przedmiotem inwestycji jest:

- wykonanie sieci wodociągowej o długości 376,5 mb z rur ciśnieniowych kielichowych PVC ø 90 x 4,3 mm,

- montaż 2 szt. hydrantów naziemnych ø 80 mm.

Wartość inwestycji w miejscowościach Radomina - Biała Pierwsza: 45 702,22 zł.

Przedmiotem inwestycji jest:

- wykonanie sieci wodociągowej o długości 861,20 mb z rur ciśnieniowych kielichowych PVC ø 90 x 4,3 mm,

- montaż 1 szt hydrantów naziemnych ø 80 mm.

Wartość inwestycji w miejscowości Naramice: 31 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest:

- wykonanie sieci wodociągowej o długości 684 mb mb z rur ciśnieniowych kielichowych PVC ø 90 x 4,3 mm,

- montaż 2 szt hydrantów naziemnych ø 80 mm.