Wartość zrealizowanego zadania: 38.130,00 zł brutto