Zadanie polegało budowie placu postojowego wraz z rozbudową dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej Nr 4506E Łyskornia – Młynisko.

Wymiary: 21,00 m x 61,80 m, szerokość jezdni zjazdu : 5,00 m.

Przedmiot inwestycji:

- roboty ziemne

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżami

- rozebranie zbiornika na ścieki

- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi roślinnej z wywozem

- wykonanie korytowania z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

- ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego.

Wartość zrealizowanych robót: 128.000,00 zł brutto.