Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Mieszkankom Gminy Biała i całej Ziemi Wieluńskiej, w tym nowym mieszkankom Gminy Biała pochodzącym z Ukrainy - pogody ducha, spełnienia pragnień, samych cudownych

 chwil, miłości, zrozumienia i grona przyjaciół życzy

Aleksander Owczarek - Wójt Gminy
z pracownikami Urzędu Gminy Biała
i Radnymi Gminy Biała