Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra w okowach w Białej ogłasza zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach zadania pn. ,,Wykonanie

badań, prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. Św Piotra w okowach w Białej".

W "plikach do pobrania" znajdują się specyfikacja i załączniki do zapytania ofertowego.

Protokół wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego Nr 1/2024