Wójt Gminy - Grzegorz Mielczarek - tel. (43) 841 90 90 wew. 30

Sekretarz Gminy - Henryka Stempień - tel. (43) 841 90 90 wew. 13

Skarbnik Gminy - Agnieszka Krzemińska - tel. (43) 841 90 90 wew. 21