Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje, iż od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie realizację zadania oraz obsługę świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina500+".