Placówka Terenowa KRUS w Wieluniu oraz ŁODR zs. w Bratoszewicach zapraszają rolników z terenu gminy Biała na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Biała w dniu 18 marca 2016 r. o godzinie 10.00.

ZAWIADOMIENIE

 Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieluniu oraz ŁODR zs. w Bratoszewicach RZD w Wieluniu zapraszają rolników z gminy Biała na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Biała w dniu

18 marca 2016 r. o godzinie 10.00

Tematyka szkolenia:

    - Informacje o zmianach w ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązujące od 2016r. i świadczeniach realizowanych z tego tytułu (zasiłki, renty, emerytury).

    - Zasady korzystania z portalu e-krus i zasady przyznawania rehabilitacji leczniczej rolników.

   -  Postępowanie w razie wypadku przy pracy rolniczej i sposoby jego zgłaszania do KRUS.

    - Płatności bezpośrednie w 2016r.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.