Informacja Wójta Gminy Biała dotycząca zaawansowania prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała.