Starosta Wieluński informuje, że zgodnie z art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego rozpoczną funkcjonowanie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Wieluński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Wieluńskiego.

 Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) informuje, że zgodnie z art. 8 ww. ustawy od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego rozpoczną funkcjonowanie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ww. punkty będą mieściły się w następujących lokalizacjach:

    Wieluń – budynek Międzyszkolnej Bursy przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń;

nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00

    Pątnów – budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98-335 Pątnów;

nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00

    Łyskornia – budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała;

nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00 – 19:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

    - młodzież do 26. roku życia,
    - osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
    - seniorzy po ukończeniu 65 lat,
    - osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
    - kombatanci,
    - weterani,
    - zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni oraz adwokaci. Radcowie prawni świadczyć będą pomoc prawną w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w pozostałe dni.