Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z utrzymującą się suszą mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski te są podstawą do ubiegania się o preferencyjny kredyt klęskowy na wznowienie produkcji.