Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białej podaje do wiadomości kolejność i godziny odjazdu z przystanków autobusu szkolnego.